Tradiční adventní zpívání

22. 12. 2024 od 17:00 – Adventní hraní

Zálužský sbor a jeho hosté.

Jedná se o 22. ročník tradičního benefičního večera ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Děkujeme všem návštěvníků posledního adventního programu a za vaši podporu Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Při posledním adventním hraní se podařilo vybrat částku 56 100 Kč.

 

CCI_000028