Tradiční adventní zpívání

17. 12. 2023 od 17:00 – Adventní hraní

Zálužský sbor a jeho hosté.

Jedná se o 21. ročník tradičního benefičního večera ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Děkujeme všem návštěvníků posledního adventního programu a za vaši podporu Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Při posledním adventním hraní se podařilo vybrat rekordní částku 66 393 Kč.

 

CCF_000343